Naše vyznání víry

Apoštolská církev je státem povolena a registrována od roku 1989.
Řadí se do evangelikálního proudu církví. Spolupracuje mezidenominačně, je součástí Ekumenické rady církví.
Základem toho, čemu věříme, je tzv. Apoštolské vyznání víry. 

Toto prohlášení je pilířem křesťanské nauky, na kterém se shodnou všichni křesťané. Vychází z něj i formulace Vyznání víry Apoštolské cirkve, se kterým se plně ztotožňujeme

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281