KNIHA KNIH - BIBLE

Leží zde hotová: jednotný silný svazek obsahující přes tisíc stran. Otevřeme-li ji, zjistíme, že mezi jejími deskami je mnoho různé látky. Jak se to všechno dostalo dohromady? Tři čtvrtiny zabírá Starý zákon, jednu čtvrtinu Nový zákon. Celkem je v této knize 66 malých knížek. To je celá knihovna. Dříve, kdy byl každý spis napsán zvlášť, např. na svitku pergamenu nebo papyru, to bylo patrnější. Dříve se také celá sbírka označovala množným číslem: biblia, tj. knihy. Je zde všechno možné: nařízení, bohoslužebné předpisy, básně, písně, modlitby, přísloví, záznamy o různých událostech a poznámky k nim, provolání, letáky, dopisy, oběžníky, vzpomínky na minulost a výhledy do budoucnosti. Jak to všechno spolu souvisí? A nadto dnes víme, že biblické knihy vznikaly v různých dobách. Mezi časově prvními a posledními je rozpětí mnoha staletí, asi 1500 let. Psali je různí lidé, nestejně vzdělaní, v odlišném dobovém prostředí. A přece jako křesťané vyznáváme: bible je kniha jednotná a ve své jednotnosti jedinečná. Lidé ji přijímali i odmítali. Utíkali před ní nebo se jí podřizovali. Její vliv pronikal všude. Měla vliv na písmo, řeč i spisovný jazyk, na právo, zřízení i ústavu, na literaturu, sochařství, malířství a hudbu, na filozofii, sociální život a výchovu.

Ptáme se znovu: V čem spočívá jednota bible? Patrně v tom, že lidé v bibli se rozhodují, jednají a mluví podle jiných zákonů, než jakými se obvykle lidé řídí. Myslí jinak. Pouští se do činů, kterým někdy nerozumíme. Jejich život má jiné těžiště, upíná se k něčemu, co není v nich, ale nad nimi. Všechno vidí v jiném světle, slyší volání, které přichází odjinud. Neusilují o své štěstí, neprovádějí své plány, ale prosazují v tomto světě pravdu, která není z tohoto světa. Řekněme naplno: V bibli všechno ukazuje k Bohu. Středem není člověk, ale Bůh, Pán nebe a země. On jedná.

Lidé, kteří „tvořili bibli“, nám tlumočí Boží slovo. Pochopili, že Bůh se nám zjevil a zaznamenali toto zjevení. Podali a předali nám to v mezích svých možností: lidskými prostředky, způsobem svého myšlení, s názory a představami své doby.

Předávají nám však Boží slovo. A to hlavní i pro nás je: neulpívat na povrchu, na formě, ale dát se v bibli uchopit proudem, který všechno vede jedním směrem, dát se podmanit a vést Duchem svatým. Jen tak se nám stane bible živou knihou, v níž k nám mluví Bůh.


( z knihy Historie bible, Vladimír Čapek)

 

Bible ke stažení (texty, audio, do mobilu) na stránkách překladu 21. stol. a Českého studijního překladu.

Zde můžete shlédnout pořad pro děti Biblická pátrání, Bible - kniha knih z vysílání ČT.

 

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281