Celonárodní čtení Bible 2011

 

Přípravy veřejného čtení Bible jsou i o letošních Velikonocích v plném proudu!

Prvního ročníku v roce 2009 se zúčastnilo na 83 měst a obcí. Při loňském druhém ročníku to již bylo nejméně 98 míst. Bible v různých překladech se četla na ulicích, náměstích a dalších místech. K projektu se připojila také Národní knihovna a více než třicet veřejných knihoven po celé ČR. Oficiální záštitu Celonárodnímu čtení Bible poskytl pan premiér Fišer, ministr kultury pan Jehlička, radnice a magistráty mnoha měst, Ekumenická rada církví, Česká křesťanská akademie, Židovské muzeum Praha a další organizace. K mediálním partnerům patřil mj. Český rozhlas 6.

 

V řadě měst proběhl v rámci akce i unikátní doprovodný program. Například v Praze to byl slavnostní večer s názvem „Kniha knih v Knihovně“. Shromáždění moderoval ekonom Tomáš Sedláček, s úvodním slovem vystoupili ředitel Židovského muzea Leo Pavlát a předseda Ekumenické rady církví Joel Ruml. Poté následovalo scénické čtení velikonočních biblických textů v podání Josefa Somra a dalších českých herců s živým hudebním doprovodem. 

 

Mediálním partnerem v roce 2011 je opět Český rozhlas 6. Usilujeme o opětovné získání záštity Ministra kultury a Národní knihovny, se kterou i letos spolupracujeme.

 

Zkušenost z druhého ročníku této akce opět potvrzuje, že Bible je významnou součástí naší kultury a její čtení je něco nesmírně užitečného a povznášejícího.

Více informací na těchto stránkách
 

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281