Halloween - neškodná zábava?

Oslava svátku Halloween - na první pohled by se mohlo zdát, že je to jakási dětská a veselejší podoba našich dušiček. Svátek dušiček má svoji obdobu v různých kulturách a vzdálených krajích. V Japonsku je podobný svátek znám jako festival světel, jinde jako den mrtvých, v jihoamerických zemích, kde jsou praktikovány čarodějné rituály a voodoo, je znám jako tanec s mrtvými. Abychom jej ani náhodou nezaměňovali s dušičkami, podívejme se na původ svátku Halloween, který je mezinárodně zaváděn do státních škol. Stará druidská tradice nás zavede do Irska, kde se v minulých staletích prováděly lidské oběti a hon na čarodějnice. Později se tento zvyk změnil už jen na obětování zvířat různých velikostí, která se zavírala do proutěných košů a košíků. Koše se zvířaty se potom zaživa vhazovaly do ohně na usmíření zlých duchů. Dodnes, v zemích, kde se tento svátek oslavuje, majitelé domácích miláčků své čtvernohé přátele prostě večer nepouští ven. Dobře vědí proč.

Jak tento svátek probíhá dnes? Zcela nevinně. Pro děti, mládež, ba i dospělé je to měsíc velkých příprav a den bujaré zábavy. Obzvláště malé děti jsou roztomilé v kostýmech různých zvířátek, pohádkových postav a nezbedů. Starší děti mají již kostýmy a masky, které mají spíš nahánět strach a hrůzu. Převlékají se za různá strašidla a v posledních letech přibyly především démonické postavy a stvůry. Je pravda, že lidská tvořivost a vynalézavost nezná mezí. Asi od poloviny října je většina domů, které se těchto oslav zúčastňují, ozdobena strašáky a strašidýlky. V rozích vchodů visí pavučiny, obrovští pavouci, netopýři a ozdobená košťata čarodějnic. Na zápraží bývá velká oranžová dýně. Každoročně se pro tento svátek pěstují dýně všech velikostí. Projíždíte-li na podzim venkovem Spojených států, pozorujete úžasnou barevnost plnou sluníčka a estetické krásy. Obzvláště na východě Spojených států je podzim mimořádně krásný. Na tu podívanou se přijíždějí podívat lidé z celé Ameriky.

Kulminací oslav svátku Halloween je večer 31. října. Děti vycházejí houfně do ulic, chodí od domu k domu, na jakousi koledu. Ty maličké doprovázejí rodiče. Děti si většinou nosí velké papírové tašky a ti starší a rychlejší koledníci si berou polštář, který slouží jako pytel na výslužku. Místo koledy říkají Trick or treat - což doslovně znamená ukažte trik nebo dejte mlsek. Je takové nepsané pravidlo, že kdo není na koledníky připraven a kdo jim nic nedá, může očekávat nepříjemnou odplatu. Většina domů, kde jsou koledníci vítáni, má v oknech nebo na zápraží oranžovou dýni s vyřezaným obličejem a uvnitř svítí svíčka. Pro koledníky je připraveno několik kilogramů různých pamlsků. Koledníci dostávají bonbóny, ořechy, ovoce nebo malé drobné dárky, ale najdou se i lidé zlí. V poslední době přibývají případy, kdy jsou pamlsky otrávené nebo jsou v ovoci rozlámané žiletky či drcené sklo. Z bezpečnostních důvodů se potom zužuje okruh návštěv pouze v návštěvy nejbližších sousedů a známých.

Podívejme se také na původní význam slovní hříčky trick or treat. Nebylo to nic jiného než takový kšeftík se samotným Satanem, aby přijal nabízenou oběť - odtud pochází ono upalování, jinak hrozí mužům nebo samcům kastrace. Proto v onen kastrační večer nosí všichni kostýmy, aby je Satan nepoznal a nemohl nikomu ublížit.

Další velmi rozšířený a populární zvyk tohoto večera jsou tzv. strašidelné domy. Obvykle se jedná o nějakou netypickou a sešlou budovu, která slouží těmto zvláštním účelům. Když jsme bydleli v severním Idahu, byla tou budovou bývalá a nepoužívaná nemocnice. Ve větších městech bývá takových míst několik. Jejich návštěva je oblíbenou zábavou mladistvých a vůbec jim nevadí stát i několikahodinové fronty u obzvláště vydařených míst. Uvnitř budov je strašidelná výzdoba, zvukové efekty, osvětlení a nečekaná překvapení, která vyděsí i dospělého. Kolem návštěvníků se otevírají hroby, rakve, vyskakují kostlivci, zrůdy, padají různé části těl, na návštěvníky se vrhá vrah se sekyrou nebo motorovou pilou a můžete vidět věrohodné masakry. Prostě pokud všem pořádně neběhá mráz po zádech, není to ono. Návštěvníci obvykle prožijí tolik úleků a výkřiků, že z toho všeho mají slabší nátury divoké sny. V řadách obyčejných zvědavců jsou celé gangy pankáčů, skinheadů a satanistů.

Možná, že se ptáte, proč si Spojené národy vybraly právě tento svátek jako svátek přijatelný pro všechny národy a kultury a právě pro školní mládež. V minulých pořadech jsem se zmínila o tom, že jeden z cílů globální výchovy má za úkol představit studentům všechny hlavní světové náboženské směry, jejichž nedílnou součástí je víra v panteismus, animismus a okultní praktiky, tak jak jsou praktikovány v různých kulturách světa. Těžko bychom si mohli vymyslet účinnější způsob indoktrinace dětské duše než právě skrze svátek Halloween. Třídy jsou vyzdobeny výtvarnými pracemi dětí, které znázorňují čarodějnice, duchy, kostry, zrůdy, netopýry, pavouky, černé kočky, atd. Tyto oslavy prožívají děti intenzivně již od nejútlejšího věku ve škole téměř celý měsíc. Ti o něco starší se aktivně učí zaklínat, číst a věštit budoucnost, hrají hry, kde používají pro inspiraci okultní předměty. Pomocí těchto metod mají děti získat moc a sílu, jak ovládat svoji budoucnost. Takové informace vzbuzují zájem mladých o nadpřirozené úkazy a tajemné síly. Přirozený strach a odstup od okultních praktik je otupen a mládež je připravena přijmout satanské praktiky do svého myšlení. Pozor! Okultní aktivity nejsou nikdy nevinné, obzvláště ne pro děti a mládež!

Na uvedených příkladech vidíme názorně, odkud pochází mezi mládeží takový zájem o satanizmus. Zhoubné dílo dokončí rocková hudba, která oslavuje mimo jiné drogy, sex, vraždy i sebevraždy. Pokud se týká zahraničních nahrávek, většina textů je pro mladé nesrozumitelná, jde o zvuk a pouhý rytmus, ale děti a mládež jsou chápavé a mnohé se učí anglicky již v základní škole. Může se vám zdát, že toho moc neumí, ale nenechte se mýlit. Mládež není odkázána jen na zahraniční nahrávky, ty naše domácí nejsou o nic méně zhoubné. To, co mohou sledovat odpoledne v televizi prostřednictvím hudebních pořadů MTV pro mládež, si se západní produkcí nezadá. Mnohé rodiče nezajímá, co děti poslouchají doma, nevědí, co čtou, co vidí v televizi nebo na videokazetách. Velmi populární jsou mezi mládeží videohry a různé virtuální reality, kdy účastník prožívá vraždy, znásilnění, loupeže, přepadení a další horory. Satanistické rituály mezi mládeží jsou nejen známé, ale také velmi populární. Satanizmus nabízí nadpřirozenou moc, vzrušení, sebeuspokojení a rebelii proti rodičům i společnosti. Mládež dnešních dnů je přímo bombardována satanskými symboly. Jejich myšlení je dále systematicky programováno horory, pornografií, násilím a okultismem. Mnoho rodičů nesleduje, co se děti ve školách učí nebo čemu věří. Pak se snadno stane, že jsou už ti nejmenší zasvěceni do metod meditace a jógy. Většina z nich si neuvědomuje, jaké nebezpečí dětem hrozí a co je horší, tyto děti nemají možnost žádné sebeobrany. Nejen ateismus, ale i globální výchova zcela záměrně vytlačuje křesťanství ze školní výchovy. Dnešní mladý člověk má mnohem hlubší znalosti pohanských zvyklostí než biblických základů a proto jsou snadnou obětí různých sekt nejen děti, ale i dospělí. Jistě nepřeháním, když řeknu, že u nás vládne křesťanský analfabetismus. A právě zde leží odpověď na hledanou otázku, nad kterou si marně lámou hlavu odborníci, proč tolik mladých lidí propadá drogám, násilí, sexuální zvrácenosti a kriminalitě..

 

Více na toto téma:

 Původ svátku Halloween 

Dušičky a Halloween

 

 

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281