Zapomenuté dítě

Zapomenuté dítě

 Stalo se to jednou v zimě na dalekém severu. V zámožné rodině se narodil vytoužený a dlouho očekávaný syn. To bylo radosti! Takovou událost bylo třeba pořádně oslavit. Na křtiny se sešlo mnoho bohatých a vzácných hostí zblízka i zdaleka. Vymrzlí seskočili ze saní a vešli do vyhřáté místnosti. Hostí se sešlo tolik, že už neměli kam odložit svoje kožichy a tak je odkládali na postel. Zasedli k bohatě prostřenému stolu a začali hodovat. Když se posilnili a rozveselili, vzpomněli si na dítě a chtěli ho vidět. Hledali, ale nikde ho nemohli najít. Pro hodování na dítě úplně zapomněli. Najednou si matka vzpomněla, že při vítání hostí položila dítě na postel. Ta však byla zaházená kožichy. A dítě? Leželo pod nimi - zadušené...

Téměř celý svět si na Vánoce připomíná narození Ježíše Krista. V každé rodině se bohatě hoduje a lidé se navzájem obdarovávají. Lidé jsou jako vyměnění, zapomínají na křivdy a hněv, jsou ochotni si odpustit. Zvláštní pokoj se snáší nad celým světem. I válečné konflikty v těchto dnech ustanou. Je to opravdu zvláštní čas. Celá města jsou vyzdobena, v každé rodině se v záplavě světel třpytí ozdobené stromky, pod nimi se kupí drahé dárky, a kolem je slavnostní atmosféra. Vánoce se musí oslavit, vždyť symbolizují narození Ježíška!

Jenže pro samou radost z Jeho narození, lidé zapomněli na oslavence! Kouzlo Vánoc a falešný pokoj zastřely velkou biblickou pravdu o tom, že živý Bůh v Ježíši sestoupil na naši Zemi, aby se stal naším Spasitelem. Ve většině lidských příbytků leží zapomenutý pod leskem přepychu.

Když pak skončí oslavy vánočních svátků, pomine i radost. Lidé opět upadají do stejných problémů. Postrádají nadšení, pochopení, odpuštění a lásku. Opět člověk zdvihne zbraň proti druhému, opět v něm vzplane nenávist a zloba. Kouzlo Vánoc se rychle rozplyne a život se bez Ježíše Krista vrátí do starých kolejí. Byla to jen fata morgána v poušti tohoto světa, která se na chvíli ukázala a zase zmizela. Narozený Spasitel nebyl přijat, nebylo pro něho místo v lidských srdcích.

Jak Ty oslavuješ Vánoce? Jsou pro Tebe rok od roku jen formální oslavou? Nepokusíš se to změnit? Je to tak jednoduché - stačí jen přijmout biblickou zvěst o narození Božího Syna, Ježíše Krista. Vždyť Ježíš přišel na naši Zemi, aby také Tebe zachránil  před věčným zahynutím. Svou smrtí na kříži za Tvé hříchy jasně dokázal svou lásku k Tobě. Pán Ježíš chce být nejen v tento vánoční čas u Tvého bohatě prostřeného stolu. Chce být stále ve Tvém srdci a provázet Tě po celý Tvůj život. Nabízí Ti trvalou radost a pokoj. Pán Ježíš právě dnes v tuto chvíli klepe na dveře Tvého srdce. Otevřeš mu a přijmeš ho do svého života? Pak prožiješ ty pravé Vánoce.   

Ježíš řekl: Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života." ( Bible, Janovo evangelium 5, 24)

 

(článek převzat z letáku BTM, autor Pavol Kulačík)

 

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281