VELIKONOCE

VELIKONOCE

PŮVOD A VÝZNAM

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Svůj původ mají v židovském svátku Pesach (tzn. hebrejsky "přeskočení"). Ten připomíná zázračné vysvobození Izraelců z egyptského otroctví. Dodnes si toto vyjítí do nové země, které se odehrálo v období Velikonoc, Izraelci připomínají při společné sederové večeři s nekvašenými chleby a pečeným beránkem. I Ježíš z Nazaretu slavil tuto večeři se svými přáteli, těsně před tím, než byl zatčen, židy zrazen, Pilátem odsouzen, římskými vojáky mučen a ukřižován. Smrt ho neměla právo udržet, třetího dne vstal z mrtvých. Jeho smrt a následné zmrtvýchvstání naplnilo Velikonoce novým  obsahem. Stejně jako se svými učedníky chce Ježíš večeřet s každým z nás: "Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou." Představte si scénu z prostředí starověkého orientu. Jedlo se rukama z jednoho talíře vsedě na zemi. Ti dva se navzájem dotýkali, dělili se, prožívali vše společně. S někým jíst, znamenalo sdílet s ním úzké společenství. A po takovém společenství s námi Ježíš touží: stojí u dveří, tluče a chce být vpuštěn. Nevlamuje se do našeho života násilím, ale čeká na vpuštění. Chce být uvnitř s námi, ale nechává to na nás.Více zde: http://www.ac-pribor.cz/products/puvod-a-vyznam/

Kontakt

Apoštolská církev, sbor F-M misijní stanice Příbor

Pekařská 649
738 01 Frýdek-Místek

Ivan Janečka
739 324 542
Kateřina Janečková
739 324 281